• Vill du bli en av oss?

  Är du intresserad av att ha ditt barn hos oss? Vill du bidra till att göra vårt föräldrakooperativ till en fantastisk plats för våra barn?

  Läs mer »

 • Arbeta hos oss

  Just nu söker vi nya tim-vikarier! Är du intresserad kan du skicka in intresseanmälan med CV till emelie@sjoormen.org.

  Läs mer »


Aktuella aktiviteter

 • Normkritiskt och jämställt arbete på Sjöormen:
  Vi fortbildar hela personalen i normkritik och har levande diskussioner och kartläggningar i arbetslaget inom detta område. Detta för att synliggöra hur det ser ut på vår förskola och genom det planera hur vi ska agera och utforma verksamheten för att motverka stereotypa könsroller och inte befästa normer i samhället.Lpfö98 rev 10: ”Flickor och pojkar i förskolan ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar från stereotypa könsroller”

  Arbete mot giftfri förskola:
  Redan runt 2010 påbörjades ett aktivt arbete på Sjöormen att identifiera och ta bort giftiga ämnen i barnens vardag. Detta initierades av engagerade och kunniga föräldrar och har spritt sig till pedagoger och övriga föräldrar. 2013 fortbildades all personal på EKO- center i hur vi kan giftbanta förskolan. Detta arbete är ständigt levande med genomtänkta inköp och rensning av farliga material på förskolan.