Om Sjöormen

Vi är för närvarande 17 barn i åldrarna ett till sex år. Vår personal består för närvarande av två förskollärare, varav en har förskolechefsansvar, en barnskötare och en kock som även arbetar i barngruppen. Totalt har vi 3,0 tjänster i barngruppen.

Vi äter frukost kl 08.00, lunch kl 11.30 och mellanmål kl 14.30. Dessutom får barnen frukt under både för- och eftermiddagen.

Den pedagogiska verksamheten är inriktad mot natur och miljö med mycket utevistelse där vi utvecklar verksamheten efter barnens intressen och behov i enlighet med vår läroplan för förskolan Lpfö98. Vi är också med i Grön Flagg och arbetar tematiskt under deras organisation och de teman som finns där.

Vi har också ett eget tillagningskök där all mat lagas från grunden och där så stor del som möjligt är ekologiska råvaror. Maten är en central del i verksamheten och engagerar såväl barn som pedagoger och föräldrarna.

Vi har öppet utifrån vårdnadshavarnas behov inom de ramtider som gäller för Göteborgs stad.

Förskolan är politiskt och religiöst obunden.

Sjöormens Framtid är medlemmar i Fria Förskolors Samverkansorganisation FSO samt i Arbetsgivarföreningen KFO.