Barngruppen

Vi strävar efter att alltid ha en liten barngrupp på 17 barn i åldrarna 1-6 år. Vi delar in barnen i grupper efter ålder och mognad där en pedagog ansvarar för varje grupp i den pedagogiska verksamheten men också vad gäller utvecklingssamtal och dokumentation. Beroende på hur barngruppen förändras över tid så ser vi över gruppernas sammansättning och vid nybildande av grupper startas arbetet alltid med att barnen själva får bestämma namn på gruppen genom olika demokratiska processer beroende på vilken ålder barnen har. Målet är att en pedagog ska kunna följa en grupp barn under deras tid hos oss på Sjöormen från inskolning till utskolning.