Varför kooperativ?

Det finns många fördelar med att vara medlem i ett kooperativ: Insyn och delaktighet i ditt barns vardag. Goda möjligheter att lära känna barngrupp, föräldrar och personal. Du kan påverka de beslut som fattas i föreningen. Tillgång till förskoleverksamhet med hög kvalitet.

Syskon har förtur på Sjöormen.

Verksamheten bygger till stor del på att föräldrarna, tillsammans med vår personal, är engagerade i förskolan. Arbetsinsatsen på Sjöormen är dock förhållandevis liten i jämförelse med andra kooperativ.