Utvecklingssamtal

Vi erbjuder vårdnadshavarna utvecklingssamtal kring sitt barn en gång per termin med en av våra förskollärare. Innan samtalet får vårdnadshavarna en lapp med lite olika frågor att fundera på inför samtalet som brukar ta ca 30 minuter. Vi samtalar om barnets positiva sidor, var barnet är intresserat av och vad som kan behöva utvecklas. Det är viktigt att vi ser till varje barns individuella behov. Vi sätter sedan mål för hur verksamheten ska utformas för att på bästa sätt ge barnet möjlighet att utvecklas efter bästa förmåga och efter sina egna förutsättningar. Läs läroplanen Lpfö98 för mer information.