Pedagogisk verksamhet

Att ha roligt, känna glädje och gemenskap är en viktig bas i arbetet på Sjöormen och såhär gör vi för att alla ska känna det!

Vår läroplan Lpfö98 är tillsammans med Håll Sverige rent:s Grön Flagg våra huvudsakliga styrdokument som vi arbetar utifrån. Läroplanen har en central plats och den leder oss fram i arbetet med barnen, dokumentation, reflektion och utvärdering. Vi väljer ett tema från Grön flagg som genomsyrar verksamheten under 6-18 månader och när vi är klara med det väljs ett nytt tema. Framförallt är barnens intressen och behov något som styr oss i arbetet och de är på många sätt med och påverkar verksamheten aktivt.

Måndagarna brukar vi kalla för utemåndagar och då kommer vi att vara ute så mycket som möjligt. Barnen behöver leka ihop sig efter helgen och att få vara ute och leka och använda hela sin kropp är en bra start på veckan. När vädret tillåter är det utematlagning både över öppen eld och på grillplatsen där barnen är med i såväl planering, förberedelser som själva matlagningen.

Lpfö98: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap”.

Tisdag, onsdag och torsdag arbetar vi med olika teman på förmiddagarna. Dessa dagar brukar innehålla skapande verksamhet, rytmik, experiment beroende på vilket tema som leder oss. Barnen känner stolthet och trygghet och är alltid förväntansfulla och entusiastiska över vad som ska hända under dagen.

På fredagar avslutar vi veckan tillsammans genom att göra något roligt, det kan exempelvis vara rytmiksamling, miniröris, yoga eller någon form av gemensam lek.

Vi tycker också att varje tillfälle till fest är något att sträva efter och på Sjöormen har vi årligen Nobelfest där vi serveras trerätters middag på guldtallrikar och barnen högtidligt tar emot nobelpris som kungen skickat. Traditioner som påsk, lucia, jul och midsommar firar vi men under hösten också t ex skördefest som vi tycker hör årstiden till. Långbord tycker barnen är ett måste vid fest och vi bestämmer mat, dukar och gör fint tillsammans.

Vi dokumenterar i bilder som tillsammans med text läggs ut i appen "Prion" som är låst till föräldrar och personal på Sjöormen. Inläggen kommer ofta, ibland flera på samma dag, och ger föräldrarna en bra inblick i verksamheten och en bra samtalsgrund för att de tillsammans med sina barn kan prata om hur dagen varit och vad som har hänt. Barnen är också delaktiga i sin dokumentation genom t ex teckningar och intervjuer. I början på varje månad skickar förskolechefen ut ett månadsbrev med information om vad som händer inom det närmaste.

Verksamheten planeras och utvärderas kontinuerligt och inför varje terminsstart bjuds föräldrarna in till ett pedagogmöte där all personal är med och presenterar terminsplaneringen och där det finns möjlighet att som förälder ställa frågor kring verksamheten och dess utformning. Terminens arbete avslutas sedan med att alla familjer bjuds in på ”Sjöormskafé” där barnen ibland bjuder på ett uppträdande, vi har vernissage, provsmakning av maten på Sjöormen och en mycket trevlig stund tillsammans. Allt sammantaget gör att föräldrarna har god insyn i verksamheten och vet vad som händer om dagarna.