På Sjöormen har vi en väl sammansatt personalgrupp där de olika pedagogerna kompletterar varandra genom sina olika egenskaper, intressen och utbildning.

Personalen på Sjöormen

 • Emelie

  Förskolechef

  Hösten 2016 tog jag över som förskolechef på Sjöormen, jag var tidigare förskollärare på Sjöormen. Jag arbetar 80% i barngrupp som förskollärare och 20% som chef. En blandning av arbetsuppgifter som gör att jag får en helhetsbild av verksamheten. Jag tycker det är spännande att få följa barnen i deras utveckling och lärande både individuellt och i grupp. För mig är leken ett viktigt verktyg för barns utveckling. Med en liten och trygg barngrupp kan jag som pedagog vara närvarande och stötta dem i leken. På så sätt får de chans att utveckla socialt samspel och empati samtidigt som de bearbetar upplevelser från sin vardag. Genom gott samarbete med barn, föräldrar och engagerade kollegor ser jag fram emot att utveckla såväl barn, kollegor och verksamhet.

 • Kirsi

  Kock

  Jag har arbetat i Sjöormen sen slutet av 2014. Utematlagningen och det öppna sinnet för nya influenser inom matlagning så som rawfood,var en stor bidragande del till mitt intresse för Sjöormen. Jag är utbildad kock och även rawfoodkock. Mina ambitioner inom matlagning är att tänka ur ett helhetsperspektiv t ex varifrån och hur maten kommit till oss, att maten ger oss den näring vi behöver samt att ha en trevlig och variationsrik stund vid bordet. Ett av av mina guldögonblick är när barnen har lärt sig att älska en ny grönsak!

 • Tim

  Förskollärare

  Jag tog förskollärarexamen i januari 2017 och har sedan dess jobbat här på sjöormen. Ett stort intresse hos mig är musik och att sjunga och spela ihop med barnen är ett härligt sätt att mötas och umgås på. Även andra estetiska ämnen som innefattar en form av skapande som till exempel bild eller rörelse är roliga sätt att jobba på med barnen. Att utforska tillsammans är ett lekfullt sätt att lära sig nya saker och att vara nyfiken på barnens tankar, vad de är intresserade av och att de har möjlighet att påverka sina dagar är en viktig del för mig i arbetet

 • Isabelle

  Barnskötare

  Jag har arbetat som barnskötare på sjöormen sedan hösten 2017. Jag är intresserad utav naturkuskap, det är spännande att upptäcka och undersöka tillsammans med barnen. Hälsan är en viktig del utav mitt liv och rörelse är nyttigt för oss. Jag ansvarar för rörelse i barngruppen med form utav miniröris som är ett gymnastikprogram för barn, även yoga och dans. Detta är ett roligt sätt att få arbeta, samtidigt som vi lär oss. Det är viktigt för mig att vi har kul tillsammans i våra aktiviteter.