Sjöormens historia

Föräldrakooperativet Sjöormens Framtid startades 1985 av några föräldrar i Landala Egnahemsområdet. Namnet "Sjöormen" är taget efter ett kvarter i området.

Vi är ett väl inarbetat kooperativ som fungerat bra under lång tid. Nyckeln till det är att vi funnit en bra form för föräldrarnas medverkan och att vi har en professionell personal som på ett lugnt och tryggt sätt tar hand om barnen. Dessutom har vi en mycket fin utemiljö varav en del är naturtomt. Vår stora gård ger barnen många möjligheter till fri lek.

Inomhus har vi fina lokaler som inbjuder till kreativitet och skapande. Vårt aktiva miljöarbete engagerar både barn och vuxna och i november 2007 erhöll Sjöormen "Grön Flagg".