Inskolning

Inskolning av barn sker i samråd med föräldrarna och det finns en ansvarig inskolningspedagog. Innan inskolningen skickas ett brev hem med lite information med tider och annat som kan vara bra att veta. Vi tror att en viktig grund för att få trygga barn är en bra anknytning i början vilket gör att inskolningarna hos oss inte ser likadana ut för alla barn då alla har olika behov och förutsättningar. Ca 2-3 veckor beräknar vi att en inskolning tar, föräldrarna är då oftast med de första 2-3 dagarna men ska sedan finnas tillgängliga vid behov, barnen har relativt korta dagar under inskolningen för att vänja sig vid nya kontakter, struktur och miljön. Vi tror att det är viktigt med en inskolning i lugn takt för att långsiktigt bygga hållbara relationer med framförallt de minsta barnen.