Organisation

Sjöormens framtid är ett föräldrakooperativ som drivs av vid varje tidpunkt involverade föräldrar. Föräldrarna utgör verksamhetens styrelse och är ytterst ansvariga för personal, ekonomi, arbetsmiljö, hälsa mm.

Sjöormens framtid har en förskolechef som leder och ansvarar för den dagliga verksamheten. Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen, förskolans inriktning/vision samt styrelsens direktiv.

Varje familj har ett uppdrag och får bidra med sin tid och kunnande så att verksamheten kan hålla en hög kvalité. En familj kan ha olika uppdrag under sin tid på förskolan och arbetsinsatsen kan variera över tid men också mellan uppdrag.