Vanliga frågor & svar

Hur många barn är det på Sjöormen?
Vi har enbart en barngrupp och vi strävar efter att ha en liten grupp på 17 barn.

I vilken ålder är barnen på Sjöormen?
Barnen är i åldrarna mellan 1-6 år.

Vad har ni för öppetider?
Vi har öppet utifrån vårdnadshavarnas behov inom de ramtider som gäller för Göteborgs stad.

Hur många anställda finns det på Sjöormen?
För närvarande har vi 3,0 pedagoger i barngruppen och till detta tillkommer det en kock samt förskolechefens administrativa tid.

Vad kostar det att ha sitt barn på Sjöormen?
Vi tillämpar kommunens regler gällande maxtaxa.

Hur stor är arbetsbelastningen för varje familj på Sjöormen?
Alla familjer har ett uppdrag. Arbetsbelastningen kan variera mellan olika uppdrag men också över tid. Varje familj städar förskolan ungefär en kväll var tredje vecka. En gång per termin har varje familj en jourvecka. Vi har även en fixarhelg per termin då varje familj får bidra med sin tid.