Trygga barn

Vi tror att den lilla barngruppen är starkt bidragande till trygga barn då barnen inte har så många andra barn att knyta an till och vi har en stabil personalgrupp med god kontinuitet vilket tillsammans lägger en bra grund för att skapa trygga barn. Vi har fasta rutiner under dagen vilket gör att barnen vet vad som ska hända och vad som förväntas av dem, detta skapar lugn och trygghet hos små barn. Att vi låter inskolningen ta sin tid och att barnet alltid blir väl mottaget av en pedagog på morgonen i lugn och ro är viktiga delar för oss på Sjöormen i detta arbetet. Under dagen växlar barnen mellan enskilt arbete och lek och arbete och lek i stor och liten grupp och har vi en barngrupp med glada och trygga barn som tar ansvar för och bryr sig om varandra.