Våra mål

Vi vill ge barnen en lugn och trygg vardagstillvaro där varje enskilt barn får utveckla sin personlighet. Vi vill lära barnen självständighet, samarbete och att umgås i grupp. Vi vill utveckla barnens språk och fantasi så att de kan uttrycka sina känslor och tankar. Genom utflykter och studiebesök vill vi lära barnen att förstå naturen och omvärlden.

Vi tränar vardagsaktiviteter så som på- och avklädning, upplockning, avdukning, hygien, vänta på sin tur m.m. Vi finns självklart med och hjälper till men istället för att göra det åt dem, stöttar vi dem att bli självständiga.